Zdravi zobje. Brez visokih stroškov

Za nadstandardne zobozdravstvene storitve in materiale je kljub obveznemu zdravstvenemu zavarovanju potrebno doplačilo. Stroške določenih preventivnih zobozdravstvenih storitev pa morate poravnati sami. Temu se lahko izognete s sklenitvijo dodatnih zavarovanj Zobje ali Zobje+.

Obvezno zdravstveno zavarovanje med drugim v celoti krije standardne zobozdravstvene materiale in nujne posege, upravičeni ste tudi do enega pregleda letno. Doplačila so potrebna, če želite uporabo nadstandardnih materialov.

Obvezno zdravstveno zavarovanje prav tako ne krije določenih storitev, ki jih morate v celoti plačati sami. To so na primer čiščenje zobnega kamna in peskanje zob ter vse zobozdravstvene storitve, ki jih opravite v samoplačniški zobozdravstveni ambulanti.

Ne varčujte pri preventivi

Ravno preventivne zobozdravstvene storitve so pomembne za ohranitev zdravja zob. Denimo čiščenje zobnega kamna je bistveno pri zmanjševanju tveganja za nastanek parodontalne bolezni in drugih zobozdravstvenih težav.

Izognite se visokim stroškom zobozdravstvenih storitev

Zavarovanji Zobje in Zobje+ Zavarovalnice Triglav krijeta stroške nekaterih zobozdravstvenih storitev, ki jih danes plačujete iz svojega žepa, npr. stroške nadstandardnih storitev in materialov. Ob morebitni poškodbi zob zaradi nezgode lahko z zavarovanjem Zobje ali Zobje+ prejmete povračilo stroškov popravila ali nadomestitve zoba s protetičnimi nadomestki iz najkakovostnejših materialov.

Zavarovanje Zobje obsega kritje stroškov nadstandardnih zobozdravstvenih storitev in materialov, zobnoprotetične rehabilitacije v primeru nezgode ter izplačilo nadomestila v primeru diagnoze raka ustne votline s potrebo po protetiki. Zavarovanje Zobje+ dodatno vključuje tudi kritje stroškov zobozdravstvenih storitev preventive in protetike.

Kako uveljavite zavarovanje, ko ga potrebujete? Storitve lahko opravite pri svojem zobozdravniku in jih tudi plačate, zavarovalnica pa vam na osnovi posredovanega računa in zobozdravstvene dokumentacije povrne stroške.

Ko obstoječe in pričakovane stroške za zobe seštejete in primerjate s premijo za zavarovanje, bo odločitev jasna. Stroški lahko namreč predstavljajo tudi desetkratnik letne premije.

Zadnji prispevki